trädgård

Trädgård + Rut avdrag = SANT

Vi sköter Er trädgård på bästa sätt och hjälper dig att utnyttja Rut avdraget för trädgårdsarbetet.

Vi klipper gräs, häckar, planterar, ogräsbekämpar, gödslar och håller rent och snyggt. Önskar Ni enstaka tillfälle eller kontinuerlig skötsel? Era önskemål tillgodoses beroende på behov.
Lämna gärna över Er trädgård på åretruntbasis. Då lägger vi upp en långsiktig plan och Ni undviker missar som gödsling, beskärning med mera.

Du kan utnyttja Rut avdraget för gräs- och häckklippning samt snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.